کلمه

نمونه آزمون مهارت های نوشتاری سوم ابتدایی

1-د ربرابرهر کلمه یک کلمه ی مخالف بنویس.

بلند:              قشنگ:             دروغگو:              فایده:

۲-جمع کلمه های زیر را بنویس.

آزمایش:                     فرمایش:                       فرشته:                          برادر:

۳-کلمات را به طور مناسب به هم وصل کن.

دوستان                                 تاریک

        

منبع اصلی مطلب : کلاس سوم دبستان سیدرضی
برچسب ها : کلمه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :